top of page

Тээврийн үйлчилгээ

Бид таньд доорхи үйлчилгээг санал болгож байна.

Шуурхай Тээвэрлэлт 

Ачааг хүлээн авсны дараахь боломжит нислэг 

Жишээлбэл: 2017.03.15-ны Баасан гаригийн өдрийн 13 цагаас өмнө манай дээр таны ачаа ирвэл 2017.03.16-ны Бямба гаригийн нислэгээр шууд тээвэрлэгдэнэ.  

Захиалгат Тээвэрлэлт

Захиалга хүлээн авч, тухайн захиалгын төлөвлөсөн нислэгт тээвэрлэх.

Жишээлбэл: 1 долоо хоног/ 2 долоон хоног/ 3 долоон хоног/ 4 долоон хоногын захиалгаа бидэнд өгч баталгаажуулбал бид таньд доорхи үйлчилгээг санал болгож байна.

Тодорхойлолт

bottom of page